Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Chcete získať 3 lístky do tomboly na festival Šťastné nôžky? Je to jednoduché.

Dole pod videom nám nechajte komentár, ktorý výrobok vás najviac zaujal. 6. októbra vyžrebujeme jedného z vás, ktorý získa 3 lístky do tomboly.

Tak neváhajte, premýšľajte a píšte.

Tešíme sa na vás 26. októbra 2019 na ZŠ Dolinského v Martine.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

3 lístky do tomboly na festival Šťastné nôžky

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Bamboo Bee s.r.o.

Sídlo: Jána Milca 741/27 Žilina

IČO: 52 196 526

DIČ: 2120923959

Zapísaný v registri: OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo71580L

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 30.09.2019 do 6.10. 2019 . V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov.

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnenec firmy Bamboo Bee s.r.o.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentára pod videom, na ktorý výrobok firmy Bamboo Bee sa najviac teší.

5. Výhra

Výhrou v súťaži sú 3 lístky do tomboly na festival Šťastné nôžky, ktorý sa koná 26.októbra 2019 v Martine na ZŠ Dolinského.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre. Víťaz bude vyžrebovaný 6.10.2019.

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Fb stránke Bambusove kefky a na webovej stránke www.bambusovekefky.sk. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca si svoju výhru prevezme priamo na festivale Šťastné nôžky. Lístky do tomboly mu budú odovzdané pri vstupe na festival.

8. Ochrana osobných údajov

(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Žiline, dňa 29.09.2019

Pridajte Komentár

Čítali ste už?

bambusové kefky

Komu zvonia do hrobu

Dočkali sme sa. Mnohým plastovým výrobkom zvoní umieračik.  Prišiel čas, kedy sa nebudeme len nečinne

priprava do skoly s bambusovými kefkami

Eko fľaša do školy

K povinnej výbave každého školáka patrí fľaša na vodu. V našom prípade sme sa pri rozhovaní držali niekoľkých parametrov.

Shopping Cart
Scroll to Top

Využite zľavu, aká tu ešte nebola. Kúpte jedno rodinné balenie bambusových zubných kefiek a druhé vám pribalíme úplne zadarmo.

Deň
Hodín
Minút
Sekúnd

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, pretože stránka je zabezpečená SSL certifikátom a všetky dáta sú preto šifrované.

Prihlásenie

Registrovať sa

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránke, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.