Ochrana súkromia

Podmienky používania webovej stránky

Spoločnosť  Bamboo Bee s.r.o., J. Milca 741/27, 010 01 Žilina, Slovensko, IČO: 52 196 526, DIČ: 2120923959, OR OS ZA, oddiel Sa, vložka č.71580/L , ako prevádzkovateľ (ďalej len “prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parmalentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Zabezpečenie webovej stránky

Webová stránka bambusovekefky.sk používa  šifrované pripojenie SSL pri akomkoľvek pripojení užívateľa,  ktoré nepripúšťa prístup tretích osôb k prenášaným údajom. Taktiež zabraňuje tretím osobám pozmeňovanie týchto údajov.

Databáza prevádzkovateľa je chránená a šifrovaná v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Kontaktné údaje

Pri návšteve webovej stránky  bambusovekefky.sk a jej ďalšom užívaní môže návštevník kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi sú:

 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • dodacia adresa
 • emailová adresa
 • telefónne číslo
 • IP adresa
 • bankové údaje (číslo účtu, IBAN, SWIFT)
 • spoločnosť (názov, adresa, kontaktné informácie, IČO, DIČ, IČ DPH)

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje slúžia na spätný kontakt užívateľa. Osobné údaje budú spracúvané len na obdobie, ktoré je potrebné na komunikáciu s užívateľom.

Správnosť poskytnutých osobných údajov

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

Newsletter

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok tomarco.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje.

Ak má užívateľ záujem o zasielanie newsletteru, môže webovej stránke bambusovekefky.sk poskytnúť  pri dobrovoľnej registrácii e mailovú adresu, z ktorej možno určiť totožnosť alebo vyplní dobrovoľný formulár, na základe ktorého mu bude newsletter zasielaný.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracovávaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielanie marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (emailovej adresy).

Užívateľ musí vyjadriť svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré slúžia na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa, ktorý bude osobné údaje spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

Trvanie súhlasu

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu dvoch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnutú údaje počas trvania súhlasu.

COOKIES

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality, ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” (rôznu dobu uloženia na vašom zariadení). Niektoré cookies sa vymažú v momente, keď zavriete svoj internetový prehliadač, iné zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po tom, ako prehliadač zatvoríte.

Ako a prečo používame súbory cookies?

Naše webové stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám, záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webých stránok.

Umožňujú nám zapamätať si vaše úkony a preferencie v priebehu určitého časového obdobia. Preto, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Taktiež nám pomáhajú lepšie pochopiť, čo je pre vás na našich stránkach  relevantné. Cookies používame preto, aby sme zlepšili váš užívateľský zážitok.

Ako kontrolovať súbory cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Aké cookies používame?

 • Funkčné a technické cookies
 • Analytické cookies
 • Marketingové a reklamné cookies

Marketingové a reklamné cookies používame na to, aby sme na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, podľa vašich predchádzajúcich preferencií za účelom zobrazovania reklamy na základe vašich záujmov.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Pre viac informácií o tom, ako si zmeniť nastavenia priamo vo vašom prehliadači, navštívte dole uvedené linky:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Android: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

iOS: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies akékoľvek otázky, môžete sa nás opýtať na info@bambusovekefky.sk

Poučenie o právach dotknutej osoby

Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo emailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (email: info@bambusovekefky.sk) požadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, prístup k vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov
 • obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
 • vymazanie vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracovávania alebo ste odvolali súhlas so spracovávaním
 • prenesenie vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe

Rovnako máte právo písomným oznámením alebo emailom:

 • kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovávaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
 • ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe vášho súhlasu, namietať proti spracovávaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania vašich osobných údajov.

Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Shopping Cart
Scroll to Top

Využite zľavu, aká tu ešte nebola. Kúpte jedno rodinné balenie bambusových zubných kefiek a druhé vám pribalíme úplne zadarmo.

Deň
Hodín
Minút
Sekúnd

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, pretože stránka je zabezpečená SSL certifikátom a všetky dáta sú preto šifrované.

Prihlásenie

Registrovať sa

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránke, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.